Samotná firma ARCHIKA - architektonická projekční kancelář s.r.o. vznikla až v roce 2013, ale volné sdružení fyzických osob pod názvem ARCHIKA bylo založeno téměř okamžitě po roce 1989. Sešli se zde kolegové a kolegyně, kteří měli podobné názory na architekturu, urbanismus a stavebnictví a kteří měli podobné postoje a názory na život. Spojovala nás společná záliba v kultuře, přírodě a sportu a rovněž snaha o slušné a neagresivní chování. To se odrazilo v celkové atmosféře společného ateliéru, kdy se jednotlivé problémy vždy řešily a řeší s úsměvem a ve společné diskuzi se zákazníkem tak, aby realizované stavební projekty nebyly jen architektonicky kvalitní, ale také účelné s dobrými a trvalými užitnými vlastnostmi.

 

Nosnými osobnostmi ateliéru ve formě volného sdružení od jeho počátku byli Ing.arch. Jindřich Kaněk, Ing.arch. Vilma Kaňková a Ing.arch. Ivo Badal a následně Ing.arch. Vojtěch Koudelka. Dalšími členy týmu byla samozřejmě řada šikovných a pracovitých studentů, nebo začínajících architektů a inženýrů.  

 

Architektonický a projekční ateliér se převážně zabýval a nadále zabývá rekonstrukcemi staveb, návrhy nových staveb, urbanismem menších územních částí, ale také interiéry budov. Zajišťujeme rovněž vypracování veškeré projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti. Členové ateliéru také úzce spolupracují a řeší urbanismus, architekturu a design řady významných dopravních staveb.


Určitou devizou ateliéru bylo a je, že od počátku úzce spolupracují se zákazníkem při jeho prvotních představách, které pak po jejich utřídění promítnou do architektonických a stavebních návrhů a tyto návrhy jsou pak také schopni obhájit i při vlastní realizaci.


O stabilitě našeho uskupení svědčí i to, že počáteční personální obsazení je téměř nezměněno a noví členové mají podobné názory na životní styl, vztah k tvůrčí práci a lidem.


Nezbývá nám přát si nic jiného než to, aby nám to takto vydrželo a zákazníci nás nadále vyhledávali.


Současné složení pracovního týmu:
Ing.arch. Jindřich Kaněk
Ing.arch. Vojtěch Koudelka
Ing.arch. Dagmar Blahová

Ing.arch. Tomáš Juchelka

Bc. Petr Otépka

Ing.arch. Vilma Kaňková

a další odborní projektanti jednotlivých stavebních profesí

 

ARCHIKA
architektonická projekční kancelář s.r.o.
Tomešova 1, 602 00 Brno