Zastavovací studie lokality Terezy Novákové


Místo: Brno - Řečkovice, ulice Terezy Novákové

 

Autoři: Jindřich Kaněk, Vojtěch Koudelka, Dagmar Blahová

 

Stupeň PD: zastavovací urbanisticko architektonická studie

 

Rok: 2017ARCHIKA
architektonická projekční kancelář s.r.o.
Tomešova 1, 602 00 Brno
ZPĚT